včelařské rámky

Včelařský rámek je základním stavebním kamen pro včely. Na rámcích se odehrává prakticky téměř celý život včely a to jak v počátcích líhnutí nových včel v plodišti, tak i stavba včelích pláství i samotná snůška pilu (medu). Včelí rámky jsou většinou vyráběny z lipového dřeva nebo jako novinka z potravinářského plastu.

 

Včelařský rámek je tvořen z takzvaných přířezů (čtyři strany rámku v různých rozměrech a provedeních), drátků (sloužící jako nosný prvek pro mezistěnu), samotné mezistěny z čistého vosku (lisované desky vosku s přípravou na stavební buňky) a případně mezerníky (sloužící pro oddělení rámků mezerou). Včelařské rámky rozlišujeme: s mezistěnou – včelí dílo je úhledné a pravidelné a bez mezistěny takzvaná volná stavba – včelí dílo je různě hrbolaté a nepravidelné.