včelařské úly

Včelí úl je člověkem uměle vytvořený příbytek pro včely, který slouží pro získávání medu, vosku a jiných užitečných látek produkovaných včelami. Ideální konstrukce úlu se řeší již po staletí a najít tu nejvhodnější je velmi obtížné. Vždy je za potřebí hledat kompromis mezi životními potřebami včel a snadnou obsluhou včelína včelařem. Ve světě existuje mnoho typů úlů, mezi nejrozšířenější patří úl Langstroth navržený a úspěšně odzkoušený v polovině 19. století Lorenzem Langstrothem.

 

V ČR patří mezi nejvíce využívané včelí úly Tachovský úl s rámkovou mírou 390x240mm. Úl je uteplený v obdélníkovém formátu převážně se třemi nástavkami. Včelí úl je dnes vyráběn z mnoha různých materiálů od dřeva, které je včelám nejbližší až po moderní plastový úl, který je důmyslně navržený pro snadnou obsluhu včelařem a skvělé izolační vlastnosti. Úl plastový je též vybaven celoplastovými rámky v provedení s mezistěnou nebo bez mezistěny pro volnou stavbu